2018/2019 KM 2 Spegling

Klubbmästerskapen etapp 2 Säsong höst 2018 – vår 2019
Tema Spegling

Jury:
Roffe Andersson
Alla, 48 st, i digitala klassen